Pantun Aceh Diteuka Saket >> pantunseribu ::: DITEUKA SAKET :::

 Karya Rizki J Muhamad
Ta peugot raket dari bak asan..
Teuma oh lheuh nyan u pasai taba..
Ka diteuka saket man saboh badan..
Trok bak pikiran mumang tarasa..
Saket di ulee ka saboh piasan..
Uroe ngen malam payah meujaga..
Sijuek di bulee lupie hana ban..
Lampah hai rakan ngen apui tasua..
 Oh ta eu batok ka dilakee kuburan..
Gleuhuek sikuyan ie indong sigunca..
Dak ubat tateugok pih hana mempan..
Kalheuh uroe nyan bak mentri loen teuka..

 Teuma baroe sa jak bak ibuk bidan..
Punggong ka lumbam jarom ube raya..
Tiga kali sa ubat geupeusan..
Keubit loen sawan arti peu teuma..


Laen ngen keu ieng lage umu ka lapan lapan..
Opolon e Tuhan saket lagoina..
Sang teurasa le bieng dikap saboh nyan..
Lage nyoe hai rakan nye hek keureuja..


Karna ka hek that kerja bangunan..
Nyan keuh alasan saket diteuka..
Teutap loen karat mandum loen kuran..
Ngak na penghasilan keu keluarga..


Ungkot situmpok nyan keuh tujuan..
Laen hai rakan hana loen kira..
Asai dalam plok beuna makanan..
Rumoh beu aman bek na meudawa...

Jazk- nyAn kEuh lageE nyAn nasIb anEuk agAm mak... DinoE ka seUnak didaLam tikA...
‪#‎KASAKET_KUH_BEH‬

Postingan terkait: